Behandling

 

Jan Berglund och Kerstin Reenstierna planerar inför behandling.

Jan Berglund och Kerstin Reenstierna går igenom journal och granskar patientens framtagna gipsmodeller inför terapi-planeringen.

Detta behandlar vi

Vi behandlar kirurgiska sjukdomar i käkar, tänder och angränsande vävnader, alla former av bettrehabilitering samt utför estetisk tandvård.

Remisser mottages för behandling av infektioner i tänder och käkar, operation av visdomständer och bedömning av olika former av munslemhinneförändringar. Vi utför också implantatbehandling och protetisk ersättning av avsaknade tänder samt plastikkirurgisk behandling av blottade tandhalsar. Om så önskas gör vi i samarbete med ordinarie tandläkare enbart terapiplaneringen så att behandlingen kan göras på hemorten. Vår protetiker arbetar endast med certifierade svenska tandtekniska laboratorier.

I samarbete med öronklinik utformar vi apnéskenor för behandling av andningsuppehåll och/eller snarkning under sömn.

Behandlingen steg för steg

  • Undersökning

Behandlingen börjar med undersökning där vi går igenom nuvarande orala problem, hälsotillstånd och önskemål om resultat. I vissa fall behöver vi komplettera undersökningen med t.ex. röntgen såsom datortomografi och datoranimation eller kontakt med din läkare. Vid behov utför vår protetiker en bettanalys.

  • Behandlings- och kostnadsförslag

Efter undersökning gör vi tillsammans en terapiplan och lämnar kostnadsförslag. På sidan Kostnader lämnas mer information.

  • Genomförande

Vid utformning av en apné- eller bettskena är första steget att ta ett tandavtryck. Avtrycksförfarandet är smärtfritt och går snabbt. Det klaras av vid det första besöket. Tandavtrycket skickas sedan till tandtekniker som utformar skenan. Vid ett återbesök efter ca två veckor utprovas och anpassas skenans passform. Behandlingsresultatet följs upp senast tre månader efter det att skenan har börjat användas.

Operativa ingrepp görs av våra specialister i käkkirurgi. Operationen görs i lokalbedövning och då vanligen i kombination med smärtstillande och lugnande preparat. Uppföljande behandling sker hos ordinarie tandläkare eller hos vår specialist i oral protetik.

Vid avsaknad av en enstaka tand kan det, om övriga tänder är i god kondition, vara lämpligt att installera ett implantat som stöd för en krona. Saknas ett flertal tänder kan man göra ett implantat för varje saknad tand, eller som vanligare är, en bro i området på ett färre antal implantat. Om alla tänder i en käke saknas brukar man ersätta dem med 4-6 implantat beroende på benets kvalitet och hur tänderna i den andra käken är. För att resultatet ska bli bra och bestående, är noggrann munhygien av yttersta vikt. Implantaten kan annars liksom de naturliga tänderna drabbas av fästeförlust.

Det finns ett hundratal olika implantatmärken på marknaden. Bland de system som har längst uppföljning och dokumentation kan nämnas Straumann, Astra/Dentsply och NobelBiocare/Brånemark.