Kostnader

Vi följer Försäkringskassans gällande bestämmelser och arbetar efter Socialstyrelsens gällande regler.

Sammanfattningsvis betalar man för den del av behandlingen som är ersättningsberättigad enligt Försäkringskassans regler, hela kostnaden upp till 3 000 kronor, därefter halva kostnaden för belopp mellan 3 000 och 15 000 kronor och 15 procent för den del som överstiger 15 000 kronor. Till detta kommer kostnad för material. För ytterligare information klicka på följande länk; Försäkringskassan.

Vi lämnar ett tydligt kostnadsförslag för den planerade behandlingen.

För den patient som har fått diagnostiserat andningsuppehåll under sömn (OSA), finns möjlighet att behandla med apnéskena. Kostnaden är densamma som för sjukvård i övrigt dvs. att man får frikort efter att ha betalt, för närvarande, 1 100:- under en 12-månadersperiod. Utöver detta betalar patienten 500:- för själva skenan.

 

rs_webbSpecialistkliniken är av Region Skåne ackrediterad vårdgivare

Det innebär att:

  • det finns ett vårdavtal mellan tandvårdsenheten och Region Skåne inom specialiserad barn- och ungdomstandvård avseende käkkirurgi och oral protetik.
  • remitterad tandvård är kostnadsfri för barn och ungdomar till och med det år de fyller 22 år.
  • vårdkvalitet och tillgänglighet följs upp av Region Skåne.